Thảo luận:Đồng bào

Active discussions

Đoạn mới thêmSửa đổi

Không được rõ ràng là ai đã khởi nguyên dùng danh từ này trong truyền thuyết để diễn tả thêm là dân tộc Việt sinh ra trong cùng một trứng, cùng một tế bào (đồng = cùng loại), (bào = tế bào). Danh từ Đồng bào do đó trong tiếng Việt không có chủ ý kỳ thị người khác giống. Nhưng nếu dịch theo âm tự,(nghĩa đen)qua các tiếng nước ngoài thì dễ bị chỉ trích là người Việt bảo thủ, không muốn hòa hợp với nhân loại khi vẫn còn dùng danh từ này trong ngôn ngữ Việt. Thí dụ như mặc dù một người Trung quốc, nay đã có quốc tịch Việt, họ chỉ là dân tộc Việt, nhưng không bao giờ có thể trở thành đồng bào Việt.

Đoạn trên đây được 1 IP thêm vào bài. Tôi có các ý kiến sau:

 • (bào = tế bào)
  Sai. Theo từ điển Thiều Chửu:

胞 bào (9n)

 1. Bào thai 胞胎, lúc con còn ở trong bụng mẹ, ngoài có cái mạng bao bọc gọi là bào (nhau).
 2. Phàm vật gì hình tròn ngoài có mạng bọc đều gọi là bào. Như tế bào 細胞 một chất nhỏ kết cấu thành các sinh vật.
 3. Bọc, anh em cùng một cha mẹ gọi là đồng bào 同胞 anh em ruột. Nói rộng ra, anh bố gọi là bào bá 胞伯 bác ruột, em bố gọi là bào thúc 胞叔 chú ruột. Người trong một nước cũng gọi là đồng bào, nghĩa là cùng là con cháu một ông tổ sinh ra vậy.
 • Nhưng nếu dịch theo âm tự,(nghĩa đen)qua các tiếng nước ngoài thì dễ bị chỉ trích là người Việt bảo thủ, không muốn hòa hợp với nhân loại khi vẫn còn dùng danh từ này trong ngôn ngữ Việt.
  Do cách giải nghĩa "tế bào" đã sai, nên suy diễn này cũng không hiệu lực được nữa.
 • Thí dụ như mặc dù một người Trung quốc, nay đã có quốc tịch Việt, họ chỉ là dân tộc Việt, nhưng không bao giờ có thể trở thành đồng bào Việt.
  Sai. Quốc tịch và dân tộc là hay khái niệm độc lập; nếu 1 người gốc Trung Quốc ở VN đủ lâu, sinh ra ở VN chẳng hạn, chắc chắn người khác cũng gọi họ là đồng bào.

Vì những lý do trên, tôi sẽ lùi về phiên bản cũ hơn của Casa. Tmct 20:45, ngày 24 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Các dân tộc khác?Sửa đổi

Không biết các dân tộc khác có gọi nhau là "đồng bào" không, như người trung Hoa chẳng hạn. ? Lê Thy

Có, người Trung Quốc cũng dùng chữ "đồng bào" để gọi anh chị em mình hay người cùng nước[1]. NHD (thảo luận) 03:31, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Nghĩa là đoạn nói về nguồn gốc từ truyền thuyết trăm trứng có vấn đề. TQ chắc không nhập khẩu từ "đồng bào" từ VN. Tmct (thảo luận) 12:39, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang “Đồng bào”.