Thảo luận:Đỗ Viện

Thêm thảo luận

Xóa dung lượng lớnSửa đổi

Mời @Diepphi giải thích lý do xóa dung lượng lớn bài do tôi đóng góp, bao gồm cả infobox, danh sách sách và nguồn sử dụng đúng các bản mẫu định dạng – ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 14:50, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]

Tôi đã sửa lại toàn bộ cấu trúc bài, bổ sung nguồn từng chi tiết. Theo quan điểm cá nhân, nguồn mà bạn sử dụng cũng chẳng tốt hơn. Nếu bạn để ý, các nguồn sử Việt tôi cũng dùng để tham chiếu chứ không hề bỏ hẳn. Rất tiếc vì bạn phật ý, nhưng tôi vẫn thấy phiên bản của mình tốt hơn.--Diepphi (thảo luận) 14:56, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]

Ngoài ra các chi tiết mà bạn thêm vào chỉ có 2: lý do Đỗ Nguyên dời nhà đến Giao Chỉ và cái chết của Đỗ Bảo. Đây đều là suy đoán cá nhân, nên tôi đã bỏ đi. Còn lại thì bạn có thêm gì vào nội dung cơ bản đâu?--Diepphi (thảo luận) 15:03, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]
@Diepphi Tất cả nội dung tôi đều dẫn nguồn. Mời bạn kiểm tra nguồn trước khi phán "suy đoán cá nhân". Không thêm gì vào nội dung chính không đồng nghĩa với việc phiên bản cũ tốt hơn và bạn có quyền xóa dung lượng lớn phần thành viên khác đóng góp, độc chiếm bài. – ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 15:13, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]
Tôi khẳng định là những chi tiết tôi vừa nêu bạn đều không có nguồn. --Diepphi (thảo luận) 15:23, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]
Ví dụ nhé: bạn dẫn nguồn Đỗ Bảo bị Ôn Phóng Chi chém, nhưng bạn đâu có dẫn ra nguồn nào nói rằng Đỗ Bảo có liên quan đến Đỗ Viện. Cùng họ thì đã làm sao? Mà đó mới là chi tiết đáng quan tâm.
Vả lại phần lớn nội dung bạn thêm vào là danh sách nguồn mà bạn sử dụng chứ có phải nội dung cơ bản của bài đâu. Khi tôi cấu trúc lại bài, tôi có quyền dùng nguồn khác chứ, hơn nữa tôi dùng theo 1 hệ thống nhất quán, trừ phi tôi mạo nguồn. Bạn nói "độc chiếm bài" chỉ đúng nếu tôi xóa nội dung cơ bản của bài.--Diepphi (thảo luận) 15:35, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]
@Diepphi Mời bạn đọc Wikipedia:Sở hữu nội dung. Việc độc chiếm không chỉ đúng đối với nội dung cơ bản của bài – ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 16:10, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]
Đồng ý! Tôi đã chủ quan khi bỏ qua đóng góp của bạn. Nhưng tôi cần nói rõ: tôi bỏ qua chúng vì tôi cho rằng bạn thêm vào bài bất cứ cái gì bạn tìm thấy. Theo tôi, việc ấy khiến bài trở nên hỗn độn và cần được sắp xếp lại. Bạn cứ nhìn lại các nguồn mà bạn dẫn trên các chi tiết của bài: Thủy Kinh chú, các nguồn sử Việt đều chép lại từ các bộ chính sử mà thôi. Vậy mà mỗi chi tiết thì bạn dùng 1 nguồn khác nhau, cứ như cái áo vá vậy. Tôi không phản đối nguồn thứ cấp, nhưng nếu chúng chỉ chép lại thì tôi gom về nguồn sơ cấp ban đầu có gì sai. Bạn phải thấy là tôi có tham chiếu khi gặp nghi vấn. Còn cách bạn dẫn nguồn với ISBN thì tôi phải học tập bạn.--Diepphi (thảo luận) 17:07, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]
@Diepphi Vậy thì mời bạn đọc Wikipedia:Thông tin kiểm chứng đượcWP:NCNP. Wiki ưu tiên việc sử dụng nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thứ cấp để nội dung có tính trung lập, không khuyến khích việc chỉ sử dụng một nguồn. Một bài, một đoạn, một câu có thể có nhiều nguồn khác nhau, thậm chí phải viết nước đôi khi các nguồn sơ cấp và thứ cấp xung đột với nhau. Mời bạn đọc, tìm hiểu quy định cũng như tham khảo các bài viết lịch sử đã trở thành BVCL hoặc BVT (Vu Thành Long, Thuận Trị) – ˜”*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 17:39, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]
Quay lại trang “Đỗ Viện”.