Thảo luận:Độ ẩm tuyệt đối

Thêm thảo luận

UntitledSửa đổi

Bài này và các bài liên quan: độ ẩm tương đối, điểm sương v.v. có lẽ nên đưa vào một bài Độ ẩm không khí. Mọi người nghĩ sao? Thaisk (thảo luận, đóng góp) 11:27, ngày 2 tháng 9 năm 2007 (UTC)Reply[trả lời]

Có lẽ không nên. Khi các bài này được viết hoàn chỉnh mà gộp lại thành một bài "Độ ẩm không khí" có thể sẽ gây rối vì quá nhiều công thức tính. NAD 11:33, ngày 2 tháng 9 năm 2007 (UTC)NADReply[trả lời]
Tôi cũng đồng ý với quan điểm của NAD 0108, các khái niệm điểm sương, độ ẩm tương đối, độ ẩm tuyệt đối có thể phát triển thành các bài độc lập, không nhất thiết phải luôn luôn gắn với khái niệm độ ẩm không khí (mặc dù thường là vậy), do chúng có thể áp dụng với bất kỳ một khối khí nào có lẫn hơi nước. Vương Ngân Hà 11:39, ngày 2 tháng 9 năm 2007 (UTC)Reply[trả lời]
OK. Ta cũng nên bổ sung định nghĩa về độ ẩm tuyệt đối của vật chất khác (như gỗ, cà phê v.v.). Thaisk (thảo luận, đóng góp) 11:46, ngày 2 tháng 9 năm 2007 (UTC)Reply[trả lời]
Quay lại trang “Độ ẩm tuyệt đối”.