Thảo luận:Đờn ca tài tử Nam Bộ

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Mekong Bluesman
Dự án Âm nhạc Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Bài này nói về nhạc Tài Tử Nam Bộ hay nói về chính trị tại Việt Nam thời Pháp thuộc. Các ý kiến cá nhân trong bài là của ai và có liên quan gì đến mục đề bài này? Hay là chúng chỉ được viết ra để làm bài dài mà không có mục đích? Mekong Bluesman (thảo luận) 02:51, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Đờn ca tài tử Nam Bộ”.