Thảo luận:.vn

Chưa có thảo luận tại trang này.

Tôi đọc bài này mà không biết là bài muốn nói về tên miền .vn; thí dụ, cơ quan nào quản lý nó?, nó có những sub-domain nào?... Bài này giống như một bài quảng cáo và muốn nói mọi người nên đăng nhập nhanh vì nếu không sẽ bị mất nhưng lại không nói là phải đăng nhập tại đâu! Tôi nghĩ là các người biết về tên miền .vn nên viết lại bài này. Mekong Bluesman 07:45, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

Quay lại trang “.vn”.