Thảo luận:2022

Thêm thảo luận

Về việc thêm quá nhiều người không nổi bật trong mục "Mất"Sửa đổi

Tôi thấy có rất nhiều "Đại tá" được thêm vào mục "Mất". Rõ ràng họ không đáp ứng tiêu chí trong Wikipedia:Độ nổi bật (người)#Chính khách. – I am ITalk! 00:41, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang “2022”.