Thảo luận:A-dục vương

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Chào Đạo hữu với 131.191.14.213 đã bổ sung cho bài viết. Đề nghị Đạo hữu đăng kí để bàn thảo dễ hơn. Tôi dùng sườn bài của Wiki tiếng Anh en:Ashoka, nhưng sẽ viết khác chút; nhưng tôi cũng không theo hẳn hai bản trong Đại Chính vì viết có lẽ bị thiên lệch. Dù A-dục có tàn sát các anh em trước khi lên ngôi hay không cũng không thành vấn đề, nhưng có lẽ kinh sách trong Đại tạng hơi phóng đại việc ông là người khát máu trước khi chuyển sang Đạo Phật. Tôi sẽ viết các phần này theo các tài liệu mới hơn của Romila Thapar. --Baodo 02:22, ngày 18 tháng 12 năm 2005 (UTC)

Quay lại trang “A-dục vương”.