Thảo luận:Abraham

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Abraham = Áp-ra-ham. Phiên âm kiểu gì thành A bơ ra ham kỳ quá.--xvn (thảo luận) 05:39, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (UTC)

  1. Tiếng việt đọc là A bơ ra ham, có gì đâu mà kì, trong tiếng việt Ab đọc là A Bơ, nếu tôi không biết tiếng Anh tôi cũng đọc là A bơ! 83.100.181.60 (thảo luận) 22:32, ngày 28 tháng 6 năm 2009 (UTC)
Quay lại trang “Abraham”.