Thảo luận:Alexander Grothendieck

Thêm thảo luận
Thảo luận đang diễn ra
Dự án Tiểu sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.

UntitledSửa đổi

cuộc đời Grothendieck dài quá, mình không biết có dành thời gian viết hết nổi không. Có bạn nào muốn giúp mình không?

Quay lại trang “Alexander Grothendieck”.