Thảo luận:America's Next Top Model, Mùa thi 3

Thêm thảo luận
Dự án Truyền hình
Television icon.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Truyền hình, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Dự án truyền hình. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Số liệuSửa đổi

 • Tổng số thí sinh: 14
 • Già nhất: Amanda Swafford, 25 tuổi
 • Trẻ nhất: Cassie Grisham & Kelle Jacob, đều 19
 • Cao nhất: Ann Markley & Kelle Jacob, đều 1m80 (5ft.11")
 • Lùn nhất: Eva Pigford, 1m68 (5ft6.5")
 • Nặng nhất: Toccara Jones, 82 kg (180 lb)
 • Nhẹ nhất: Amanda Swafford & Magdalena Rivas, đều 52 kg (115 lb)
 • Thí sinh chiến thắng thử thách nhiều nhất: Yaya Da Costa, 5 lần
 • Thí sinh liên tục chiến thắng thử thách qua nhiều tuần nhất: Yaya Da Costa, 5 tuần
 • Thí sinh dẫn đầu bảng xếp hạng nhiều nhất: Amanda Swafford, 4 lần
 • Thí sinh liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng qua nhiều tuần liền: Amanda Swafford & Eva Pigford, 2 tuần liên tiếp
 • Thí sinh rớt chót bảng xếp hạng nhiều nhất: Ann Markley, 5 lần
 • Thí sinh liên tục rớt chót qua các tuần liền: Ann Markley, Eva Pigford, Jennipher Frost, Kelle Jacob & Toccara Jones, 2 tuần liên tục
 • Thí sinh liên tục được chọn làm CoverGirl liên tục qua các tuần: Toccara Jones, 4 tuần
 • Thí sinh có số lần được chọn làm CoverGirl nhiều nhất: Eva Pigford & Toccara Jones, đều 4 lần.

EsVie trao đổi- -đóng góp 13:47, ngày 19 tháng 11 năm 2009 (UTC).Reply[trả lời]

Quay lại trang “America's Next Top Model, Mùa thi 3”.