Thảo luận:Bọ chét

Active discussions
Dự án Lớp Côn trùng
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lớp Côn trùng, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lớp Côn trùng. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

UntitledSửa đổi

Bọ chét có cánh hay không có cánh? Newone (thảo luận) 08:04, ngày 11 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Bọ chét ko có cánh nên để di chuyển bọ chét phải tiến hóa bằng cách phát triển đôi chân sau rất dài và khỏe để nhảy đi với khoảng cách xa Llevanloc (thảo luận) 00:24, ngày 13 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Bọ chét không có cánh, nhưng xét theo quan điểm của phylogeny thì nó có quan hệ họ hàng gần nhất với Diptera (hai cánh: ruồi, muỗi) và Mecoptera (cánh dài) (theo cây phát sinh của Hörnschemeyer & Willkommen năm 2007) và tổ tiên của nó là có cánh, nhưng do phải thích nghi với kiểu và môi trường sống nên nó đã mất đi các cánh. Ba nhóm này tạo thành một nhóm gọi là Antliophora. Hai nhóm khác có quan hệ gần (nhưng không gần bằng ba nhóm trên là Trichoptera (cánh lông) và Lepidoptera (cánh vẩy: bướm và ngài). Hai nhóm này tạo thành một nhóm gọi là Amphiesmenoptera. AntliophoraAmphiesmenoptera tạo ra nhóm gọi là Mecopterida. Nhóm này có quan hệ chị-em với Hymenoptera (cánh màng: ong, kiến). Tất cả các nhóm/nhánh này cộng một loạt các nhóm khác đều thuộc về Pterygota (côn trùng có cánh).Meotrangden (thảo luận) 11:08, ngày 18 tháng 11 năm 2010 (UTC)
Hắc bạch miêu viết thêm về siêu bộ Endopterygotacận lớp Neoptera đi. Newone (thảo luận) 02:37, ngày 22 tháng 11 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Bọ chét”.