Thảo luận:Sony

Thảo luận đang diễn ra
(đổi hướng từ Thảo luận:Công ty Sony)

Tên bàiSửa đổi

Tôi chuyển bài này thành Công ty SonyCorporation có nghĩa là "công ty". Một sysop nên xóa mục từ Công ty Sony Corporation. Mekong Bluesman 09:01, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)[]

Một công ty đa ngành nghề hoặc có mặt ở nhiều quốc gia, thông thường là các công ty lớn và thuật ngữ được sử dụng ở Việt Nam để chỉ các công ty như vậy là tập đoàn hay công ty đa quốc gia. Hiện nay, khi nói tới Sony, Samsung, Mitsubishi v.v thì người Việt hay dùng thuật ngữ tập đoàn nhiều hơn. Thuật ngữ công ty về cơ bản chỉ áp dụng cho các chi nhánh, công ty con (do tập đoàn mẹ góp vốn cùng một số công ty khác) lập ra. Ví dụ "công ty Sony Việt Nam thuộc tập đoàn Sony". Thuật ngữ tập đoàn hay công ty đa quốc gia thể hiện rõ hơn về ý nghĩa, phạm vi hoạt động của các "người khổng lồ" này khi mô tả chúng so với thuật ngữ công ty. Vương Ngân Hà 11:31, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)[]
Cám ơn Vương Ngân Hà đã giải thích một cách rõ như trên. Mekong Bluesman 11:49, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)[]

Tôi đã đổi tên bài thành "Tập đoàn Sony". Mekong Bluesman (thảo luận) 14:19, ngày 22 tháng 11 năm 2008 (UTC)[]

Sao không phải là Sony không thôi? Vừa ngắn gọn lại trúng chủ đề. Phần nhiều wiki khác đặt tên như vậy. conbo trả lời 14:23, ngày 22 tháng 11 năm 2008 (UTC)[]
Ok, tôi không phản đối. Tôi chỉ cho thêm "Tập đoàn" vì đọc thảo luận trên của Vương Ngân Hà. Conbo hãy đổi lại giúp tôi. Mekong Bluesman (thảo luận) 15:24, ngày 22 tháng 11 năm 2008 (UTC)[]

Chất lượngSửa đổi

Đoạn sau của bài không rõ lấy từ đâu, lại còn đề Nguồn:sưu tầm. conbo trả lời 14:23, ngày 22 tháng 11 năm 2008 (UTC)[]

Tôi cũng thấy nó nhưng chưa Google được nó là từ đâu! Mekong Bluesman (thảo luận) 15:24, ngày 22 tháng 11 năm 2008 (UTC)[]
Quay lại trang “Sony”.