Thảo luận:Cầu (giao thông)

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Thảo luận từ bài Kết cấu cầuSửa đổi

Bài Cầu tiếp cận với cầu dưới góc độ kiến trúc, thực chất là Kiến trúc cầu, bài Kết cấu cầu tiếp cận cầu dưới góc độ kỹ thuật, kỹ sư. Theo tôi có thể hợp nhất. Lê Bình Tâm 11:01, 25 tháng 9 2006 (UTC)


Xin khái quát hơn về định nghĩa này.

Định nghĩa về CẦU đã có xin được bổ sung thêm như sau: Cầu là một phương tiện nối liền 2 hay nhiều điểm khác nhau, giúp sự di chuyển giữa các vị trí ấy được dễ dàng hơn.

Ví dụ như CẦU VƯỢT - có rất nhiều đầu nối đến các vị trí khác nhau - có nhiều cây cầu như vậy trong đô thị nhưng lại không có bóng dáng NƯỚC bên dưới. Mặt khác, định nghĩa trên không đề cập đến đối tượng di chuyển trên ấy (là người hay vật). Bởi trong thực tế của cuộc sống, có những cây cầu con người bắt qua sông, suối, hay nối 2 điểm khác nhau chỉ để gia súc hoặc để các vật thể khác trượt (hay di chuyển) trên đó, có hoặc không có sự đi lại của con người (ví dụ như cầu trượt, cầu treo).

Khái niệm đã có hiện nay, được nêu theo dạng mô tả 1 cây cầu truyền thống. Nó vừa dài vừa thiếu - Dài về văn tự nhưng thiếu về sự đa dạng của từ CẦU trong thực tế cuộc sống của con người.--Lehuynhmic (thảo luận) 07:57, ngày 14 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Đổi tên BàiSửa đổi

Tôi thấy bài này nên đặt lại tên là Cầu (giao thông).--Да или Нет (thảo luận) 02:42, ngày 29 tháng 4 năm 2010 (UTC)

.--Да или Нет (thảo luận) 02:48, ngày 29 tháng 4 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Cầu (giao thông)”.