Cầu (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cầu trong tiếng Việt có nhiều nghĩa: