Thảo luận:Ceres (hành tinh lùn)

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Thiên văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

UntitledSửa đổi

Hai khái niệm khác nhau Newone à. Xem lại vụ Diêm Vương tinh. Avia (thảo luận) 03:59, ngày 20 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang “Ceres (hành tinh lùn)”.