Thảo luận:Chiến dịch Kavkaz

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Minh Tâm-T41-BCA trong đề tài Thiếu tên đề mục
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Thiếu tên đề mục sửa

Phần mở đầu dài quá, và không nên để các từ phiên âm như Cápcadơ,... --عبقور*=talk-butions 09:08, ngày 17 tháng 4 năm 2010 (UTC)Trả lời

Sẽ được chỉnh sửa ngay, kể cả bố cục. --Двина-C75MT 10:28, ngày 17 tháng 4 năm 2010 (UTC)--Trả lời

Chiến dịch năm 1944 sửa

Sau Chiến dịch Đông Xuân 1944 (1 tháng 1 - 31 tháng 5), Hồng quân đã giải phóng toàn bộ bán đảo Crưm, cụ thể là sau thắng lợi tại Chiến dịch phản công chiến lược Crưm (8 tháng 4 năm 1944 - 12 tháng 5 năm 1944), bao gồm các chiến dịch nhỏ sau:

Chiến dịch phản công đổ bộ Kếch-Entigen (31 tháng 10 năm 1943 - 11 tháng 12 năm 1943)
Chiến dịch phản công Pêrêkốp-Xêvátxtôpôn (8 tháng 4 năm 1944 - 12 tháng 5 năm 1944)
Chiến dịch phản công Kếch-Xêvátxtôpôn (11 tháng 4 năm 1944 - 12 tháng 5 năm 1944)
Quay lại trang “Chiến dịch Kavkaz”.