Thảo luận:Dương cầm

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Thông tin vẫn chưa đầy đủ so với bản en:Piano, không nhắc gì tới thể loại Digital Piano mà chắc là về số lượng đàn được sản xuất và sử dụng sẽ nhiều hơn nhiều so với Grand và Upright piano. Chưa thảo luận về cơ chế phát âm thanh, pedal v.v. Số lượng phím trên đàn chuẩn (Trong Are you smarter than a fifth grader có câu hỏi về số phím này) và đọc bài bách khoa này thì vẫn chưa có.

Liệu có nên bổ sung thêm không nhỉ? Nếu có thì cấu trúc nên như thế nào?

Quay lại trang “Dương cầm”.