Thảo luận:Danh sách Thủ tướng Hàn Quốc

Thảo luận đang diễn ra

STTSửa đổi

@Mathalala: Cảm ơn bạn nhiều vì đã hoàn thành danh sách Thủ tướng Hàn, nhưng hiện tại số thứ tự Thủ tướng có sai sót bạn à. Ở bên en ghi ông Lee Nak Yoen là Thủ tướng Thứ 45 nhưng d/s bạn vừa biên tập lại là 41. Phiền bạn xem lại, cảm ơn bạn 1 lần nữa. Hancaoto (thảo luận) 12:49, ngày 10 tháng 9 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang “Danh sách Thủ tướng Hàn Quốc”.