Thảo luận:Danh sách tác phẩm Doraemon

Thảo luận đang diễn ra


UntitledSửa đổi

Sao lại xoá các tập truyện Đôrêmon Plush vậy? mình đang định bổ sung nó đây--minhhuy *= (thảo luận) 09:06, ngày 4 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Không thể bổ sungISBNSửa đổi

Tôi chỉ có thể thêm các chương truyện Đôrêmon Plush còn mã số ISBN thì chịu. Xin các thành viên hãy giúp tôi hoàn thiện phần này. Cám ơn--minhhuy *= (thảo luận) 13:49, ngày 7 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Đã hoàn thànhSửa đổi

Tôi đã hoàn thành xong 4 tập Đôrêmon Plus. Xin các thành viên của dự án Mạn họa nói riêng và những người biết về vấn đề này ( kể cả thành viên và IP) hãy giúp tôi hoàn thành phần ISBN và tập 5 (Plus) để bài này được trọn vẹn. Cảm ơn--minhhuy *= (thảo luận) 02:18, ngày 8 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Đã hoàn thành tập 5.pq (thảo luận) 07:36, ngày 11 tháng 10 năm 2009 (UTC)
Quay lại trang “Danh sách tác phẩm Doraemon”.