Mở trình đơn chính

Tầm nhìn hẹpSửa đổi

Tôi để bảng tầm nhìn hẹp trong bài này vì nó chú trọng vào doanh nhân Việt Nam, một quốc gia không đóng góp gì nhiều vào khái niệm "doanh nhân". Nguyễn Hữu Dng 17:14, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Cần có khái niệm đãSửa đổi

Đồng ý với a Dụng. Song các nước định nghĩa về doanh nhân còn ngắn gọn hơn mình. Đừng quan trọng hóa vấn đề quá. Cái chính là mình nên đưa ra khái niệm đã rồi hoàn chỉnh sau.

Rất mong anh cũng là người tham gia làm cho định nghĩa chính xác hơn và có tầm nhìn tốt hơn.

Ngocnb 05:41, ngày 8 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Doanh nhân”.