Thảo luận:Hương phù sa

Active discussions
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Biểu quyết lại?Sửa đổi

Bài này đã treo kết quả biểu quyết ko rõ ràng từ tháng 2/2014 [1], và từ hồi đó đến giờ cơ bản chưa được cải thiện mấy.Việt Hà (thảo luận) 14:09, ngày 26 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “Hương phù sa”.