Thảo luận:Hằng số vũ trụ

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Thiên văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Tên bàiSửa đổi

Bài này nên đổi thành Hằng số vũ trụ học. Earthandmoon (thảo luận) 10:33, ngày 1 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Hằng số vũ trụ”.