Thảo luận:Hoàng đàn

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Thaisk
Thêm đề tài

Tôi lùi lại hai sửa đổi. Hiện nay, nếu tra cứu về từ Hoàng đàn, bài họ Hoàng đàn có nội dung rộng nhất. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:12, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Silviculture viết có sự phân biệt giữa cây hoàng đàn và họ hoàng đàn. Khi nào bài cây Hoàng đàn có nội dung thì ta điều chỉnh nội dung Hoàng đàn sau. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:20, ngày 14 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Hoàng đàn”.