Thảo luận:Hydro iodide

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Cheers! trong đề tài Liên kết ngôn ngữ
Dự án Hóa học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hóa học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hóa học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Liên kết ngôn ngữ

sửa

wikidata có 2 mục từ là về axit và dạng khí của nó còn phiên bản tiếng Việt chỉ có 1 bài. Dạng khí có nhiều liên kết hơn nên tôi đã dời sang liên kết với dạng khí.--Prof. Cheers! (thảo luận) 00:36, ngày 16 tháng 10 năm 2015 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Hydro iodide”.