Thảo luận:KGB

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Minh Tâm-T41-BCA trong đề tài Quốc gia hay Nhà nước
Thêm đề tài

ĐỀ nghị nói rõ về các phi vụ nổi tiếng.--Minhminhquangquang (thảo luận) 13:43, ngày 16 tháng 1 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nếu Minhminhquangquang có tài liệu thì mời bổ sung.--Meiji-Tenno (Thảo luận, đóng góp) 13:44, ngày 16 tháng 1 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quốc gia hay Nhà nướcSửa đổi

Trong bài này gọi KGB là "Ủy ban An ninh Quốc gia", tuy nhiên có một số ý kiến khác gọi KGB là "Ủy ban An ninh Nhà nước". Vậy Quốc gia hay Nhà nước mới là các dịch chính xác ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 11:32, ngày 31 tháng 8 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cái này quá dễ. "Quốc gia" là từ Hán-Việt, "Nhà nước" là từ thuần Việt. Vì vi.wiki tiếng Việt nên cần dùng từ thuần Việt nếu có thể (trừ những từ không có từ thuần Việt tương ứng hoặc không thông dụng. Ví dụ: không thể dùng "đánh chơi" thay cho "du kích"). --Двина-C75MT 11:37, ngày 31 tháng 8 năm 2010 (UTC)--Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “KGB”.