Thảo luận:Khuếch đại (định hướng)

Thêm thảo luận

UntitledSửa đổi

qua la so sai chi co mot cau chu khong noi len duoc cai gi ca thảo luận quên ký tên này là của 117.1.249.33 (thảo luận • đóng góp).

Quay lại trang “Khuếch đại (định hướng)”.