Thảo luận:Kim Đường (xã)

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
Dự án Hành chính Việt Nam
Map of Vietnam.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

UntitledSửa đổi

theo mình người viết tên này nên xóa đi cái phần mà do tác giả khác viết Nam Thuan (thảo luận) 04:54, ngày 13 tháng 6 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Kim Đường (xã)”.