Mình có tài khoản này là để khám phá mọi thứ đồng thời đóng góp với một số bài viết

Đặc quyền (Roles) x Thành tích (Achivements)

26 Tuổi
Thành viên Wikipedia này sinh vào ngày 26 tháng 12 năm 1993 và đã 26 năm, 7 tháng, và 8 ngày tuổi.
  Thành viên này là nam giới.
  Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 12 năm, 1 tháng và 1 ngày.
 Múi giờ của thành viên này là UTC+07:00.
 Thành viên này là người
Việt Nam.

Những trang từng dùng để sửa đổi