Thảo luận:Kinh tế chính trị

Thêm thảo luận

2006Sửa đổi

Tôi đã nhập nội dung của bài Kinh Tế Chính Trị vào bài này.Bình Giang 10:00, 13 tháng 9 2006 (UTC)

VÍ dụ về tăng năng suất lao động và cường độ lao động.

2021Sửa đổi

Tôi đang phát triển bài kinh tế chính trị. Bạn có thể đóng góp cho bài tùy theo sức của mình. Rất cảm ơn bạn. Onggiavn (thảo luận) 06:00, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Kinh tế chính trị”.