Thảo luận:Lê Dinh

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Kantcer trong đề tài Lê Vinh?
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Lê Vinh? sửa

Trước 1975 cũng có một nhạc sĩ tên là Lê Vinh, cũng quê ở Gò Công, không biết có liên quan gì đến Lê Dinh này không?Kantcer (thảo luận) 03:53, ngày 12 tháng 2 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Lê Dinh”.