Thảo luận:Lễ hội Pôồn Pôông

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Y Kpia Mlo

Bài này chỉ mang tính của lễ hội của một dân tộc thiểu số, vì tính chất lễ hội của nó. Chỉ có một bản, làng, phum, sóc thì đó cũng là lễ hội. Nếu bài không Wiki thì cũng có lý do vì Lễ và Hội phải kết hợp với nhau, nhưng ở đây là trò chơi nhưng được cả cộng đồng nơi đó nghiêm túc chấp nhận thì là một lễ hội của cộng đồng đó. --Y Kpia Mlo (thảo luận) 16:01, ngày 26 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Lễ hội Pôồn Pôông”.