Thảo luận:Luật pháp

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Liujing92 trong đề tài Phân biệt pháp luật và luật (pháp) ?
Dự án bài cơ bản
Círculos Concéntricos.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Civil law, Common law,...Sửa đổi

Tại sao gọi civil law là Hệ thống luật châu Âu lục địa? Tiếng Việt gọi đó là dân luật hay luật dân sự mà? Phan Ba 06:20, ngày 16 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Civil law ở đây là một hệ thống luật đã và đang tồn tại có nguồn gốc từ châu Âu lục địa, chứ không phải một ngành luật cụ thể, nên không thể gọi nó là luật dân sự (chỉ là một ngành trong cả hệ thống) và chỉ có thể gọi nó là hệ thống dân luật hoặc theo nguồn gốc và sự áp dụng trước đây/hiện hành (về hình thức chung nhất) là hệ thống luật châu Âu lục địa. Trong hệ thống Civil law chia thành công pháp và tư pháp .Công pháp điều chỉnh mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau va mqh giữa cơ quan nhà nước với tư nhân.Civil law tồn tại không chỉ ở các nước châu âu lục địa mà còn lan sang ca châu phi , mỹ la tinh và nhr hưởng dến cả các nước châu á. Anh có thể xem thêm các bài en:Civil law (legal system) = hệ thống dân luật (luật châu Âu lục địa), en:Civil code = luật dân sự trong hệ thống dân luật, en:Civil law (common law) = luật dân sự trong hệ thống thông luật (Anh-Mỹ) và bài en:Civil law đưa ra các định hướng khác nhau cho cùng một cụm từ để hiểu sự khác biệt giữa hai khái niệm hệ thống dân luật vs luật dân sự. Hiện nay, trong các tài liệu luật pháp của Việt Nam khi đề cập tới Civil law theo nghĩa là một hệ thống thì người ta dùng cụm từ (hệ thống) luật châu Âu lục địa nhiều hơn so với (hệ thống) dân luật. Vương Ngân Hà 06:43, ngày 16 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Xem thêm Thảo luận:Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland#Cách dịch. Mekong Bluesman 16:53, ngày 26 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Civil không phải là nhánh luật củ thể,mà là một hệ thống luật Châu Âu hay luật châu Âu lục địa hay luật Đức-La Mã là tên gọi để chỉ một hệ thống luật thịnh hành nhất trên thế giới. Trong vai trò của một hệ thống luật, nó thường được so sánh với thông luật. Khác biệt chủ yếu thường được đưa ra giữa hai hệ thống này là ở chỗ thông luật đề ra các quy tắc trừu tượng từ các vụ việc cụ thể, trong khi dân luật bắt đầu từ các quy tắc trừu tượng để sau đó các quan tòa hay trọng tài phải áp dụng các quy tắc đó cho các vụ việc cụ thể. 115.75.215.116 (thảo luận) 07:09, ngày 2 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Định nghĩa luậtSửa đổi

Tôi nghĩ nên cập nhật định nghĩa về luật pháp ở dòng đầu. Nếu định nghĩa luật thể hiện ý chí của nhà cầm quyền thì e là phản dân chủ. Tôi đọc bên en thấy định nghĩa của họ khái quát hơn. --Trần Anh 15:43, ngày 14 tháng 6 năm 2011 (UTC)

Theo tôi, đây là chủ đề quan trọng của wiki, không hiểu sao lại không được biên tập kĩ. Cần phải viết về chủ đề tư pháp, hành pháp thật tốt.

14.172.86.10 (thảo luận) 02:58, ngày 17 tháng 7 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Định nghĩa: Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.

Theo tôi định nghĩa này là sai lầm hoàn toàn, luật pháp thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, vậy thứ luật pháp là Fat xít, Pol Pot sử dụng cũng là Luật pháp ?

Luật pháp là thứ đứng tách bạch, độc lập với giai cấp cầm quyền. Ngay từ thời nguyên thủy đã có luật rồi, thứ luật được công nhận rộng rãi, mà không cần nhà nước, văn bản. Ví như các luật về lãnh thổ, quyền được giao phối, phân chia thức ăn.

Khi đông đúc, tiến bộ hơn, con người đã phải tổ chức xã hội tốt hơn, bằng cách lập ra Nhà nước, và trật tự luật pháp được ban hành bao gồm luật thành văn (lập pháp )và tòa án. Cái mà các bạn định nghĩa trên là Lập pháp chứ không phải là luật pháp.

113.188.184.4 (thảo luận) 14:02, ngày 20 tháng 7 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]


113.188.184.4 (thảo luận) 14:02, ngày 20 tháng 7 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phân biệt pháp luật và luật (pháp) ?Sửa đổi

Tôi thấy trong bản chữ Trung Quốc tác giả viết là 法律 phiên dịch ra chữ Việt Nam là pháp luật, nó được gọi là pháp 法, tại sao tác giả bản này lại dịch ngược chữ ấy là luật pháp, nó còn được gọi là luật. Làm phiền cả nhà Wiki giúp tôi hiểu chính xác của sự phân biệt pháp luật và luật pháp. Liujing92 (thảo luận) 16:16, ngày 23 tháng 9 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Luật pháp”.