Thảo luận:Mắm

There are no discussions on this page.

Nước mắm khác với mắm ! --Nguyễn Dương Khang 20:28, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Chắc cần một trang định hướng, tại vì "mắm" thường được dùng để chỉ đến "nước mắm", nhưng cũng có thể chỉ đến cá muối phải không? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 20:45, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
Nước mắm theo tiếng anh thì là Fish sauce còn mắm thường thường là cá hay thủy sản khô và có ướp muối mặn để bảo quản lâu. Bởi vậy mắm không có nghĩa là nước mắm. --Nguyễn Dương Khang 21:23, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
Theo [1], nghĩa đầu tiên của "mắm" là: Thức ăn ngấu bằng cách muối tôm cá để lâu ngày: mắm cá cơm mắm ngấu rồi. Nghĩa "Cá ướp muối để nguyên con" là một nghĩa phụ. Nguyễn Hữu Dng 22:00, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Theo từ ngữ của riêng tôi thu lượm, cũng có giá trị như một nhà làm từ điển thu lượm, thì nước mắm nghĩa hẹp là nước mắm chắt, gạn, lọc, từ cá muối lên men, phân rã mà ra, nhưng nghĩa rộng thì là nước mắm chắt, gạn, lọc, từ các động vật sống dưới nước như Cá, Tôm, Cua, Mực, ướp muối lên men và phân rã mà ra. Đặc điểm chung của chúng là nước trong vắt, có thể không màu (mắm tôm chắt), có thể có màu từ vàng nhạt (mắm cáy chắt) đến nâu đỏ sậm (nước mắm cá).

Mắm thì là các động vật sống dưới nước như Cá, Tôm, Cua, Mực, ướp muối lên men và phân rã mà ra. Mắm có thể còn là nguyên con, nguyên miếng như lúc bắt đầu làm, như các loại cá mắm, cũng cũng có thể rã nát như bùn, như mắm cáy, mắm tôm, mắm mực, mắm ruột. Mắm thì khác với Nước Mắm ở chỗ nó luôn luôn đặc, chứ không ở thể lỏng trong suốt.

Theo lý thuyết hóa học, các động vật trên cạn cũng có thể ướp muối, cho lên men, và phân rã ra mắm. Nghe nói bên Lào có làm mắm ngóe, không biết có thật không. Truyện cổ tích Tấm Cám cũng có nói xác người có thể làm mắm được. Trần Anh Mỹ (thảo luận) 23:23, ngày 24 tháng 9 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang “Mắm”.