Thảo luận:Ngữ pháp tiếng Latinh

Active discussions

Đề nghịSửa đổi

Nhiêu Lộ, tôi đang bận với bài Chiến tranh Việt Nam nên có ít thời giờ nhưng tôi hứa sẽ giúp Nhiêu Lộc trong bài này vì tôi biết tiếng Latinh.

Trong khi đợi, tôi có đề nghị với Nhiêu Lộc. Bài này nên nói về các điểm riêng của grammar tiếng Latinh như sự biến dạng của các từ (case) tùy theo giống, số, ngôi, thứ tự trong câu... Nhiêu Lộc, theo ý tôi, không cần nhắc lại các định nghĩa của từng từ loại (danh từ riêng là gì, đại danh từ là gì, trạng từ là gì...). Mekong Bluesman 21:13, 28 tháng 8 2005 (UTC)

Vậy Nhiêu Lộc sẽ tạm chuyển Nội dung xuống trang dưới trang này nhé.Nhiêu Lộc
Quay lại trang “Ngữ pháp tiếng Latinh”.