Thảo luận:Nghiêu

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Vua Nghiêu theo bài zh:尧 theo tôi hiểu có họ, tên là Y Phóng Huân hoặc Kì Phóng Huân hoặc Y Kì Phóng Huân chứ không phải sinh tại Nhân Phóng Huân.Vương Ngân Hà 03:13, 30 tháng 9 2006 (UTC)

Vua Nghiêu (2378 - 2258TCN) Thọ 120 tuổiSửa đổi

Nghiêu mà sinh năm 2337TCN thì Vua cha Đế Cốc chết được 6 năm rồi làm sao mà sinh được.Đế Cốc (2442-2343TCN) có thuyết nói Nghiêu thọ 120 tuổi tức là sinh năm 2378 - 2258TCN vận lên sửa năm sinh Vua Nghiêu là 2378 đi8.37.225.101 (thảo luận) 14:03, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC) thảo luận quên ký tên này là của 8.37.225.101 (thảo luận • đóng góp).

Bạn hãy dẫn nguồn ra, chứ không nên chỉ bảo "sửa đi". - jan Win (tl~đg) 12:04, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Tôi đã sửa theo enwiki rồi. Mấy cái này toàn truyền thuyết, ko có sách nào viết chi tiết (hồi đó chưa có khái niệm lịch sử hay ghi lại năm cho các sự kiện). Tuanminh01 (thảo luận) 12:35, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Vua Đế Cốc thọ 100 tuổi, nhưng theo thuyết khác là 105 tuổi cơ8.37.225.101 (thảo luận) 14:06, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang “Nghiêu”.