Thảo luận:Nguyên tắc tập trung dân chủ

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Lumerita

Nhiều người chê bai cái nguyên tắc này chứ sức mạnh của các đảng cộng sản là ở đây. Lumerita (thảo luận) 11:04, ngày 17 tháng 9 năm 2015 (UTC)Trả lời

Đề nghị đổi tên bài thành "Nguyên tắc tập trung dân chủ" hay "Dân chủ tập trung". Lumerita (thảo luận) 13:54, ngày 17 tháng 9 năm 2015 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Nguyên tắc tập trung dân chủ”.