Thảo luận:Nhà viết ca từ

Active discussions

Các liên kết ngoài cho bài viết nàySửa đổi

Mình dịch nguyên văn phần trong trang thảo luận của bài gốc về việc thêm chú thích ngoài cho mọi người tham khảo.

Vui lòng không chèn thêm liên kết vào bài viết này nữa. Wikipedia không phải là một kho lưu trữ các liên kết. Nếu các bạn nghĩ rằng liên kết của mình có thể hữu dụng, xin đừng thêm nó vào đây, mà vui lòng thêm chúng vào trang thảo luận của bài viết này trước hoặc đưa liên kết đó vào hạng mục thích hợp trên Trang dự án mở Open Directory Project (www.dmoz.org) rồi liên kết ngược trở lại đây bằng cách sử dụng bản mẫu {{dmoz}}. Các liên kết không được chứng nhận sẽ bị xoá. Quenhitran (thảo luận) 08:54, ngày 25 tháng 10 năm 2013 (UTC)
Quay lại trang “Nhà viết ca từ”.