Thảo luận:Ninh Hòa

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Anhchangeden
Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Bản mẫu thông tin đơn vị hành chính thị xã Ninh Hòa đã bị người nào đó xóa mất. Nhờ ai đó kiểm tra và sửa lại ạ. Anhchangeden (thảo luận) 15:30, ngày 6 tháng 10 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Ninh Hòa”.