Thảo luận:PT-76

Thêm thảo luận

Xin lỗi, nhưng xin tác già đăng baì này nhớ ghi nguồn gốc cuả bài này là ở vndefence.info. Chính tôi là tác giả đã dịch bải này từ trang fas.org và có thêm 1 số ý cuả tôi tham khảo ở các trang khác. Cám ơn! Brucelee1306 (thảo luận) 05:55, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)brucelee1306Reply[trả lời]

Cám ơn Brucelee1306 đã thông báo. Tôi đã treo tiêu bản "Vi phạm bản quyền". Mekong Bluesman (thảo luận) 06:11, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]

bịa đặtSửa đổi

TRận làng vây có xe nào cháy ?? Toàn chuyện bịa dựng đứng, cái ổ của bịa đặt láo lếu. http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6116.0 http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1669aWQ9MTkxOCZncm91cGlkPSZraW5kPXN0YXJ0JmtleXdvcmQ9dA==&page=49 http://www.youtube.com/watch?v=VwGNeP4h1LQ

Quay lại trang “PT-76”.