Thảo luận:Phong thủy

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi F trong đề tài Wikipedia là tài liệu tham khảo

Giúp đỡ Sửa đổi

Định nghĩa một số từ trong bài sau, có thể giúp nhiều người không hiểu từ Hán Việt và dễ liên kết với các nghĩa của các phiên bản ngoại ngữ

 • họa phúc
 • cát hung
 • thọ yểu
 • cùng thông
 • táng thư
 • tọa hướng
 • sinh khí
 • địa linh
 • điền thổ
 • địa lợi
 • cuộc đất
 • Nhất mộ, nhì phòng, tam bát tự.
 • âm trạch, dương trạch
 • dịch lý

Phần Các phái phong thủy có ai giúp Việt hóa hơn một chút để dễ hiểu như phần Sơ lược lịch sử phát triển của phong thủy không?

Thaisk (thảo luận, đóng góp) 10:34, ngày 22 tháng 4 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài viết luận giải không chính xác về "phong thủy", "phong", "thủy" Sửa đổi

Đoạn luận giải về phong thủy và cắt nghĩa từ nguyên cho "phong" và "nước" ở bài này rất không chính xác do lối cắt nghĩa theo cách "chẻ từ" và gán ghép cho chúng những nội hàm ngày nay. Phong thủy là cách nói tượng trưng tổng thể các lực lượng tự nhiên tác động trong một không gian địa phương cụ thể, các lực lượng này kéo dài liên tục trong không gian vô hạn của tạo hóa. Ngoài ra, phong thủy còn phản ánh một lớp nghĩa tựng trưng khác trên nền tảng tín ngưỡng của nhân dân như tìm kiếm địa mạo địa phương có hình các vật linh. "Phong" ở đây không đơn thuần chỉ là gió mà là khí thế giới đang vận động (nguồn gốc của sự sống và cái chết), tượng trưng cho yếu tố dương. "Thủy" là biểu hiện tượng trưng cho Đạo của tạo hóa thâm nhập vào tất cả, của nguồn gốc vận động và đổi thay toàn thể vũ trụ và sinh vật, là mối liên hệ vô hình trái tim con người với những chuyển động của thiên khí. Nước tượng trưng cho yếu tố âm do tính thụ động, dễ thay đổi và làm xung quanh ẩm ướt. Đề nghị những người đã viết bài này nên viết lại định nghĩa và biện giải về phong thủy.

 • "Phong thủy (chữ Hán:風水) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người. Về mặt từ nguyên, 風 phong có nghĩa là "gió", là hiện tượng không khí chuyển động và 水thủy có nghĩa là "nước", là dòng nước, tượng trưng cho địa thế". Nam Hy Hoàng Phong (thảo luận) 06:13, ngày 3 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Wikipedia là tài liệu tham khảo Sửa đổi

Tại trang này (tính đến 12/06/2013) sử dụng và có ghi nguồn là bài viết Phong thủy của Wikipedia tiếng Việt. F (thảo luận) 08:32, ngày 13 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Phong thủy”.