Thảo luận:Quản trị tri thức

Thảo luận đang diễn ra

Nhận xétSửa đổi

Những người quan tâm đến bài này hãy sửa văn phong của bài vì nó đọc như một bài luận. Ngoài ra, các nguồn dẫn chứng chỉ đưa ra tên tác giả nhưng không đưa ra tên bài hay tên sách; do đó tôi đã treo tiêu bản "Cần nguồn tham khảo". Mekong Bluesman (thảo luận) 15:31, ngày 11 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Quản trị tri thức”.