Thảo luận:Rạch Giá

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi Huỳnh Nhân-thập trong đề tài Trung lập + Thiếu nguồn
Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Không tên sửa

Tại sao ko để tên bài viết là Rạch Giá cho ngắn gọn? Còn địa danh nào khác mang tên Rạch Giá ư? NAD 14:11, ngày 25 tháng 9 năm 2007 (UTC)NADTrả lời

Trung lập + Thiếu nguồn sửa

Đề nghị có ai đó chỉnh lại độ trung lập cho bài này, bài viết được tạo từ cách đây hơn 10 năm nhưng chất lượng vẫn chỉ mới tàm tạm. - jan Win (tl~đg) 09:05, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời

Bài này ngoài các nguồn về các nghị định, quyết định với link đến trang thông tin điện tử ra thì không còn bất kỳ nguồn nào khác. - jan Win (tl~đg) 09:16, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Rạch Giá”.