Thảo luận:Sơn Tinh – Thủy Tinh

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Lịch sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lịch sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lịch sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Tính xác thực của Sơn Tinh - Thủy Tinh#Giải thíchSửa đổi

Phần này có dẫn ra một nguồn nhưng link được dẫn lại bị hỏng khiến tôi nghi ngờ về tính xác thực của phần này, nếu không có ai dẫn nguồn khác hơn để chứng minh thì tôi sẽ xoá phần này trong 2 ngày nữa (kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2017). - jan Win (tl~đg) 10:27, ngày 12 tháng 5 năm 2017 (UTC)

 Y Đã xoá (26560370) - jan Win (tl~đg) 03:46, ngày 14 tháng 5 năm 2017 (UTC)
Quay lại trang “Sơn Tinh – Thủy Tinh”.