Thảo luận:Sắt

Bình luận mới nhất: 17 năm trước bởi Cd trong đề tài Untitled
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Nguyên tố hóa học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nguyên tố hóa học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nguyên tố hóa học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Untitled

sửa

Đề nghị đổi tên bài này thành Sắt. Khi nói đến từ sắt, tôi thấy người ta chỉ nghĩ đến nghĩa này. Tất cả các nghĩa khác đều từ nghĩa này mà ra. Tiện tôi cũng đề nghị cho bài bạc luôn. Dung Nguyen 07:38, 25 tháng 4 2005 (UTC)

Tôi đề nghị thêm thông tin Thế điện cực chuẩn vào bài Cd 11:14, ngày 24 tháng 4 năm 2007 (UTC)cdTrả lời

Quay lại trang “Sắt”.