Thảo luận:Sửa đổi hiến pháp

Thêm thảo luận

Tu chính án hiến pháp?Sửa đổi

Anh Lê Sơn Vũ có thể giải thích một cách rõ ràng hơn về cách dịch từ amendment thành Tu chính án (một từ mà tôi chưa từng được nghe trong tiếng Việt) có được không? Theo cách hiểu của cá nhân tôi, từ amendment (trong tiếng Anh) hay amendement (trong tiếng Pháp) là một sửa đổi bổ sung cho một đạo luật (ở đây có thể dịch là Sửa đổi bổ sung hiến pháp), không hiểu cách hiểu của tôi có chính xác không. Dung005 (thảo luận) 18:43, ngày 8 tháng 4 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Bạn dịch là sửa đổi bổ sung hiến pháp thì không sai về ý nghĩa nhưng nó có vẽ là để diễn tả hành động hơn trong khi tu chính án để chỉ một văn bản bổ sung. Kết quả qua Google cho thấy như sau:
  • Results 1 - 10 of about 24,800 for "Tu chính án"

Lê Sơn Vũ (thảo luận) 19:42, ngày 8 tháng 4 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Tôi đồng ý dùng cụm từ "tu chính án" (hay còn gọi là "tu chính hiến pháp"). Cách dịch này thông dụng. Hkhang (thảo luận) 19:59, ngày 8 tháng 4 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Tu chính án (修政案 hay 修政桉) hay tu chính (修政) là các từ Hán-Việt, về nghĩa nó rộng hơn từ amend/amendment hay bản sửa đổi/sửa đổi với từ tu đã mang nghĩa sửa đổi, chính là làm cho chính, người trên chế ra phép tắc luật lệ để cho kẻ dưới cứ thế mà noi, án là các bản thể lệ nhà nước định lại lệ cũ hay các bản kiện tụng đã quyết rồi. Thuật ngữ này nói chung chỉ dùng trong lĩnh vực luật học, từ sửa đổi dễ hiểu hơn với đa số độc giả nhưng không chặt chẽ, đủ ý.58.37.208.77 (thảo luận) 00:41, ngày 9 tháng 4 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Quay lại trang “Sửa đổi hiến pháp”.