Thảo luận:Saint-John Perse

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Mekong Bluesman trong đề tài Phần trích
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Phần tríchSửa đổi

Thành viên Nguyen01 nên cho biết phần trích từ Anabase là được dịch bởi ai và viết nó vào trong bài. Mekong Bluesman 22:16, ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Saint-John Perse”.