Thảo luận:Saladin

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi TRMC trong đề tài Thiếu trung lập
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Lịch sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lịch sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lịch sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Ai Cập
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Ai Cập, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Ai Cập. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Thiếu trung lập sửa

Đoạn "Nhận định" không rõ chép từ sách nào ra mà dùng toàn ngôn từ ca ngợi, tâng bốc, thiếu trung lập. Nên viết lại đoạn đó với sự tham khảo nhiều tài liệu đa chiều. Earthshaker (thảo luận) 23:21, ngày 16 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời

Đoạn này được viết trước nhưng không rõ ai viết, mình sẽ sửa lại theo bản tiếng Anh--Imperator (Thảo luận · Đóng góp) 19:53, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời

Dịch chưa sát và còn sai sửa

Nhiều chỗ người dịch không hiểu sát và không dịch đúng "idiom" hay "phrases" nguyên bản tiếng Anh Ví dụ: "baggage of the centre" hay "pay him a visit"...

Quay lại trang “Saladin”.