Thảo luận:Tây du ký

Thêm thảo luận
Thảo luận đang diễn ra
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Sửa đổi

Chưa đưa ra được dẫn chứng Tây du kí phổ biến hơn Tây du Ký thì đừng đổi hướng theo ý riêng của mình. Llevanloc (thảo luận) 14:38, ngày 27 tháng 2 năm 2010 (UTC)

Nhận định ở đầu bàiSửa đổi

Tây du ký được xem là tác phẩm kinh điển nổi tiếng nhất cho thế hệ trẻ[cần dẫn nguồn]? Nhận định này lấy nguồn ở đâu vậy? Tranminh360 (thảo luận) 16:31, ngày 9 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Tây du ký”.