Thảo luận:Tòa Thánh

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Lacessori trong đề tài Phân biệt Tòa Thánh và Thành quốc Vatican
Thêm đề tài

Phân biệt Tòa Thánh và Thành quốc VaticanSửa đổi

"Mặc dù Tòa Thánh có mối liên hệ rất gần với Thành quốc Vatican, một quốc gia có chủ quyền dưới quyền cai trị của giáo hoàng và là nơi làm việc chính của giáo triều Rôma, nhưng đây là hai thực thể riêng biệt nhau."


Có những tiêu chí nào để phân biệt hai thực thể này? Bài vẫn chưa nêu rõ. Và muốn kiểm chứng điểm này thì phải xem ở đâu? Lacessori (thảo luận) 08:28, ngày 11 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Tòa Thánh”.