Thảo luận:Tô Hiệu

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Demon Witch trong đề tài Cây đào Tô Hiệu

Cây đào Tô Hiệu Sửa đổi

Theo nhiều trang web nói là cây đào do Tô Hiệu trồng. Nhưng trong blog này http://trannhuong.com/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=42, thì viết là nhà văn Hoàng Công Khanh đã xác nhận cây đào được đặt do tưởng nhớ Tô Hiệu, được nhà văn Nguyễn Công Hoan hư cấu mà thành chuyện thật. Chuyện này đã được ghi lại trong cuốn hồi ký Hoa nhạn lai hồng, NXB Văn học, 1992 của cụ. Hiện tại vẫn chưa tìm được nguồn uy tín nào trên mạng ghi lại chuyện này. Bác nào có thể kiếm được cuốn hồi ký của cụ Hoàng Công Khanh để chú thích thì tốt quá. Adia (thảo luận) 14:08, ngày 27 tháng 8 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khoảng năm 1994 tôi từng đọc cuốn này rồi (được cho mượn), tuy nhiên hiện giờ thì chỉ có thể vào thư viện (ví dụ Thư viện Quốc gia VN) để coi lại thôi. Vẫn ấn tượng với câu thơ chúc Tết của Trần Huy Liệu: "Có đái thì đừng đái máu ra" Demon Witch (thảo luận) 02:41, ngày 11 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Tô Hiệu”.